Med säkra, oförstörande procedurer och teknik, tätar vi läckor utan stopp eller avbrott i produktionen. Våra  kvalificerade tekniker finns stationerade i Sverige,Norge och England för att kunna ge en bra och snabb service.