Scandinavian Sealing AB


Läcktätning under drift


I ett nära samarbete med våra kunder håller vi igång produktion och avhjälper oönskade driftstopp eller avbrott genom våra temporära tätningar.


Vår oförstörande procedur att antingen applicera ett standardverktyg ur ett stort sortiment av lösningar, eller att individuellt tillverka en lösning gör det möjligt att för våra kunder att hålla fortsatt produktion utan utsläpp eller produktionsbortfall mellan planerade "turn arounds" och underhållsstopp.


Designade och beräknade lösningar enl. ASME resp. DIN normer. Vilket utförs av vårt designkontor, med godkända beräkningsmetoder av bl. a TUV, AIB Vincotte och APAVE.

Full dokumentation och spårbarhet på samtliga material och delar i kedjan. ISO certifierat system och MSDS dokumentation.


Tätningar utförs bl. a på gaser och media, så som:

 • Acetaldehyd
 • Natriumhydroxid/Kaustik/Lut
 • Butan
 • Ammoniak
 • Väte
 • Nitrogen
 • Arsenik
 • Bensen
 • Bensin/Diesel
 • Matarvatten
 • Klor
 • Råoljor
 • Vatten
 • Nafta
 • Metanol
 • Soda
 • Svaveloxid
 • Svavelsyra
 • Salpetersyra
 • Ånga
 • Fosforsyra
 • Propan
 • Rökgas
 • mm...

Tätningar kan appliceras på system upp till 240 bars tryck och temperatur från -180°C till +700°C.Bland våra produkter av standarverktyg finns s.k premoulded verktyg och Colmex klammor.

Wrap Rörförstärkning

Vi använder oss också av kolfiberwrapping. Ex vid materialförtunning, nötning eller utvändig korrosion, se bilder nedan.


Scanseal är samarbetspartner inom kolfiberwrapping med

Carbontech-composites i Sverige och Norge.


https://carbontech-composites.eu

Rörkapning

Maskinpark för kap och fogberedning från 2'' dimension till 36''.

''Kallkapning för Ex-klassat område''
Pneumatisk drift.

Måttkapning och fogberedning utav rör i ett och samma moment.

Fräsning

Vi utför de flesta typer utav mobil fräsning, te.x som pump/motor fundament, delningsspår i växlare m.m.

Vår maskin tar upp till 2000mm i maskineringslängd.